You are here:  / Biuro i Biznes / Budowa domu krok po kroku

Budowa domu krok po kroku

Budowa domu jednorodzinnego może się rozpocząć dopiero wtedy, kiedy uzyskamy pozwolenie. Później musimy zgłosić jeszcze zamiar budowy do nadzoru budowlanego oraz odpowiednio przygotować i zorganizować plac budowy. Zobaczmy, na co musimy zwrócić uwagę.

Pozwolenie na budowę wydaje starosta, jako odpowiedź na złożony przez inwestora wniosek z wszystkimi wymaganymi załącznikami. Są nimi między innymi projekty domów, które starosta zatwierdza i na podstawie których domy jednorodzinne mają być budowane. Trzeba pamiętać, że zatwierdzone projekty domów nie mogą być istotnie zmieniane podczas budowy, a prace budowlane mogą być wykonywane tylko na terenie, który został wskazany we wniosku o pozwolenie na budowę.

Budowa domu krok po kroku

Kiedy otrzymamy decyzję o pozwoleniu na budowę musimy jeszcze odczekać 14 dni, aż się ona uprawomocni. W czasie tych dwóch tygodni strony mogą złożyć odwołanie od wydanej decyzji. Warto pamiętać, że stronami nie jest tu tylko starostwo i inwestor. Odwołanie może złożyć również nasz sąsiad, jeżeli nasze plany budowy nie spodobają mu się. Co więcej, aby wniosek musiał być na nowo rozpatrywany, a decyzja o zgodzie wstrzymana, sąsiad nie musi specjalnie uzasadniać swojego sprzeciwu, wystarczy, że wniesie odwołanie.

Przyjmijmy, że pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego zostało wydane i uprawomocniło się. Co dalej? Zanim rozpoczniemy roboty budowlane, zamiar budowy musimy zgłosić do nadzoru budowlanego i zawiadomić o rozpoczęciu naszego projektanta, który według ustawy Prawo budowlane jest uczestnikiem procesu budowlanego.

Zawiadomienie o rozpoczęciu budowy powinno być złożone w nadzorze budowlanym na co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przewidywany termin trzeba również podać w zawiadomieniu.

Do zawiadomienia musimy dołączyć również oświadczenie kierownika budowy i oświadczenie inspektora nadzoru autorskiego o przyjęciu obowiązków na placu budowy, wynikających z ustawy prawo budowlane. Należy pamiętać, że jeśli w trakcie budowy z różnych względów zatrudnimy kogoś innego na ww stanowiska, musimy również zawiadomić o tym nadzór budowlany, dołączając ich oświadczenie o przejęciu obowiązków.

Kierownik budowy zawsze musi być zatrudniony w przypadku prac wymagających pozwolenia na budowę. Jeżeli jednak budujemy standardowe, nieskomplikowane projekty domów jednorodzinnych, nie musimy zatrudniać inspektora. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest wymagany przez prawo przy robotach skomplikowanych lub publicznych, budowanie domów jednorodzinnych nie wymaga jego obecności. Możemy go zatrudnić tylko dla własnej wygody. Pamiętajmy, że inspektor nadzoru budowlanego dba o nasze interesy na placu budowy i reprezentuje właśnie nas. Jest to osoba z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, więc jeżeli nie specjalnie znamy się na technologi budowy lub jeśli nie mamy czasu nadzorować prace budowlane, warto taką osobę zatrudnić.

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru autorskiego należy:

reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

Częściowo takie same uprawnienia ma kierownik budowy. Jedna osoba nie może jednak pełnić tych dwóch funkcji. Powód jest bardzo prosty: inspektor dba o nasze interesy, a kierownik o ekipę budowlaną ? sprzeczność jest oczywista.

Do podstawowych pierwszych obowiązków kierownika budowy należy natomiast zagospodarowanie terenu budowy i organizacja prac przygotowawczych przed rozpoczęciem budowy. O tym, jakie są konkretne zadania rozpoczynające budowę powiemy w kolejnym artykule.