You are here:  / Artykuły / Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę

Jakie są zalety posiadania udziałów w nieruchomościach?

W przeciwieństwie do tradycyjnych instrumentów dłużnych, udziały w nieruchomości dają posiadaczowi udział w kapitale własnym nieruchomości, co oznacza, że może on skorzystać z każdego wzrostu wartości nieruchomości. Udziały w nieruchomościach są często wykorzystywane przez inwestorów jako sposób zabezpieczenia się przed inflacją lub spowolnieniem gospodarczym. Ponadto, ponieważ udziały w nieruchomościach nie są przedmiotem obrotu na giełdach publicznych, mogą być trudne do nabycia przez inwestorów indywidualnych. Z tych powodów zakup udziałów w zadłużonych nieruchomościach może być mądrą inwestycją dla tych, którzy chcą zdywersyfikować swój portfel i chronić swój majątek.

Skup udziału w nieruchomościach przez firmy

W niektórych przypadkach firmy mogą kupować udziały w zadłużonej nieruchomości za gotówkę. Może się tak zdarzyć, kiedy firma chce przejąć kontrolę nad nieruchomością lub kiedy dług jest szczególnie wysoki i firma wierzy, że może wynegocjować lepsze oprocentowanie. Kupując udziały w zadłużonych nieruchomościach, firmy mogą podjąć nową inwestycję bez zaciągania nowego długu. Może to być dobry sposób na powiększenie portfela firmy bez zwiększania dźwigni finansowej. Ważne jest jednak, by pamiętać o ryzyku związanym z taką transakcją. Skup udziałów w nieruchomości za gotówkę wykonuje wiele firm.