You are here:  / Biuro i Biznes / Stan podłogi a remonty

Stan podłogi a remonty

Stan podłogi a remonty

W porównaniu z odświeżaniem ścian remont podłogi to nie lada wzywanie. Nie chodzi tylko o wysokie koszty i trudy natury technicznej. Najczęściej głównym problemem jest organizacja codziennego życia mieszkańców domu czy mieszkania, które w sytuacji kiedy „brakuje podłóg” przysparza wielu stresów. Dlatego tak ważny jest możliwie najkrótszy czas remontu i takie jego techniki, które umożliwiają możliwie szybkie usuwanie zabrudzeń. Posiadając umiejętność właściwej oceny stanu podłóg, szybko i rozsądnie podejmiesz decyzję w sprawie koniecznych działań.
Na co warto zwrócić uwagę

Na co należy zwrócić uwagę? Oceniając stan podłogi zwróć uwagę zarówno na uszkodzenia jej górnej warstwy (czyli posadzki), jak i jej stabilność. Jeszcze ważniejsza jest ocena stanu podłoża, której dokonasz zdejmując mało widoczny fragment posadzki. Dzięki temu zdobędziesz wiele informacji. Upewnisz się np. że podłoga jest na legarach i sprawdzisz jaki jest rodzaj podkładu: czy jest to wylewka (cementowa, gipsowa lub anhydrytowa), czy też podkład suchy (z desek, płyt wiórowych, i różnego rodzaju płyt).
Wilgoć i grzyby. Badając podłoże za pomocą specjalnego miernika sprawdzisz czy jego wilgotność nie przekracza 3%, dzięki dokładnej obserwacji zbadamy czy podłoże jest zagrzybione (czyli ma na sobie szary nalot, nitki pleśni, zdradza oznaki murszenia). Jeśli tak, będzie trzeba zerwać całą posadzkę, a co za tym idzie – także wyremontować podkład, który podczas zrywania posadzki zawsze ulega zniszczeniom. By uporać się z grzybem trzeba zlikwidować źródło zawilgocenia, wysuszyć podłogę i zastosować odpowiednią wentylację podpodłogową. Zaatakowane drewno czyści się szczotką. Potem trzeba je wysuszyć i nasączyć środkiem grzybobójczym. Jeśli zagrzybienie jest znaczne nie tylko posadzkę, ale i zaatakowany podkład będzie trzeba usunąć.
Zniszczone legary. Jeśli belki drewniane układane na stropie albo na słupkach ustawionych na gruncie (legary) są wypaczone, zniszczone, trzeba będzie je wymienić albo usunąć stare i zastąpić warstwą styropianu, bloczkami z betonu komórkowego lub warstwą podsypki keramzytowej. Na takiej warstwie zamontujesz lub wylejesz podkład, a dopiero na nim położysz posadzkę.
Kiedy podkład pływający. Gdy strop jest z betonu, a legary trzeba wymienić na nowe, warto położyć trójwarstwowy podkład pływający złożony kolejno z podłoża betonowego, folii paraizolacyjnej, elastycznych podkładek pod legary, samych legarów i ułożonej między nimi wełny mineralnej, wreszcie z płyty OSB. Na tak przygotowaną podłogę położysz np. panele.
Zdrowy podkład, niezła posadzka. Jeśli podkład jest „zdrowy”, a drewniana posadzka jest równa, niezagrzybiona i nie ugina się, możesz tylko odświeżyć ją lub na tę starą posadzkę położyć nową, byle nie była to wykładzina z PVC czy inny materiał, który nie przepuszcza pary wodnej (to groziłoby zagrzybieniem). Rozbieranie starej posadzki i układanie jej na nowo (np. dlatego, że skrzypi) ma sens tylko wtedy, gdy koszt takiej operacji okaże się mniejszy od kosztu wymiany posadzki na nową.
Odświeżanie posadzki. By odświeżyć starą posadzkę z drewna wystarczy tylko zeszlifować stary lakier i ponownie pomalować. Można ją też wycyklinować (parkiet czterokrotnie, a posadzkę z desek – trzykrotnie). Cyklinowanie zaczyna się od szlifowania grubym papierem, które powtarza się po każdym wycyklinowaniu już coraz drobniejszym papierem. Po pracy posadzkę należy odkurzyć i polakierować, nawoskować lub zaolejować.
Ubytki w posadzce. Ubytki po sękach i inne zniszczone części podłogi flekuje się wycinając w miejscu zniszczenia okrągły otwór. Potem trzeba wybrać zniszczony materiał i wstawia w to miejsce nowy zdrowy flek czyli drewniany walec imitujący zdrowy sęk. Fleki można kupić w sklepach stolarskich. Drobne ubytki w posadzce możesz zaszpachlować.
Remontowe decyzje. Planując remont masz zatem do wyboru następujące rozwiązania: mniej lub bardziej zaawansowane odświeżanie posadzki; wymiana posadzki narzucająca konieczność uzupełniania podkładu; wymiana podkładu i układanie nowej lub tylko odświeżonej posadzki; usunięcie podkładu związane z montażem instalacji i położeniem nowego podkładu a na nim nowej lub odświeżonej posadzki.